fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Деница Николова

Деница Николова

Управляващ съдружник

Postal address

Ул. Фр. Жолио Кюри No 2А, ет. 3, aп. 6 София 1113

Social Profiles

Управляващ партньор и Мениджър „Европейски проекти“ в ИЮ Консулт ООД. Деница Николова е консултант с 15-годишен опит в предприсъединителни програми на ЕС, структурните фондове на ЕС и други национални и международни донорски програми; има експертен опит в разработване, управление и консултиране на проекти за безвъзмездно финансиране; експертен опит, свързан с развитие на публичната администрация за местно и регионално развитие; подготовка, програмиране и оценка на проекти и програми; подобряване на обслужването и обучения за развитие на човешките ресурси в публичния сектор и др. към централни и общински администрации от цялата страна, ПРООН, Министерство на регионалното развитие, Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, ИАЕСМИС, неправителствени организации. В практиката си има повече от 150 успешно финансирани и реализирани проекти в различни области, финансирани по програми ФАР, USAID, USEPA, Холандското правителство, ЕИП/Норвежка програма за сътрудничество, Програма МАТРА на Холандското правителство, Програма учене през целия живот, Еразъм+, структурните фондове на ЕС и др. донорски програми.
Деница Николова е вице-президент на Европейска асоциация за образование за устойчиво развитие; член на клуб на Жените в индустрията и науката; Член на УС на Българската асоциация на консултантите европейски програми и ръководител на експертни работни групи по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОПНОИР към асоциацията и член на работните групи по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Региони в растеж“, Програми за Европейско териториално сътрудничество и „Програма за развитие на селските райони“; участник в редица експертни и оценителни комисии и групи към Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, МЗХ. Магистър  „Туризъм“  в СУ „Св. Климент Охридски“ и MИО „Управление на международни проекти“ в УНСС.

Свържете се с мен

[contact-form-7 404 "Not Found"]