fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

С нови 200 млн. лв. ОПРЧР ще подкрепи възнагражденията на запазени или новоназначени служители

Uncategorized @bg, ОП "Развитие на човешките ресурси"

От 01.07.2020 г. работодатели могат да подават заявки в Бюрата по труда за наемане на безработни лица по процедурата „Заетост за теб“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Операцията е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който ще бъде покривана минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Лицата не трябва да са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 3-месечния срок на субсидирана заетост, работодателите ще бъдат задължени да запазят заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидирана заетост. По процедурата са определени квоти за наемане на безработни в зависимост от списъчния състав на фирмата за 2019 г. Средствата ще бъдат отпускани и по регионални квоти, в зависимост от безработицата и новорегистрираните безработни след 13 март 2020 г., когато бе обявено извънредно положение на територията на страната, свързано с разпространението на COVID-19.

Другата мярка за безвъзмездна подкрепа с европейски пари, която стартира от 2 юли 2020 г., е на стойност 40 млн. лв. и цели запазване на работни места в застрашените сектори. Операцията „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ е насочена към работодателите от секторите транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Те могат да кандидатстват за компенсация от 290 лв. за служителите си, които са застрашени от освобождаване от работа. Заявленията също ще се подават в Бюрата по труда. По процедурата могат да кандидатстват и самоосигуряващи се от конкретните сектори.

По операцията ще се покрива компенсация в размер на 290 лв. за всеки работник и служител, включваща 189 лв. средства за работника и дължимите данъчни и осигурителни вноски. Компенсацията ще бъде предоставяна за не повече от 6 месеца. Работодателите ще бъдат задължени да запазят заетостта на подкрепените служители за същия период, за който са получили подкрепа по операцията.

И двата проекта се изпълняват от Агенцията по заетостта по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.