fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Подготовка и управление на проекти

Подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от европейските фондове и други източници.

  • Предоставяне на информация за актуални и предстоящи възможности за предоставяне на безвъзмездна помощ;
  • Анализ на възможностите за финансирането на конкретни идеи на Клиента;
  • Запознаване на клиента с изискванията по избраната програма и уточняване на условията за подготовка на конкретен проект;
  • Разработване на проектно предложение, съдействие при подготовка на необходимата съпътстваща документация за кандидатстване, според изискванията на финансиращата програма;
  • Независима проверка за окомплектованост на проектната документация и оценка на проектното предложение според критериите за оценка на програмата;
  • Административно съдействие при изпълнение на проекта, включително изготвяне на отчети, подготовка на документация и съдействие за провеждане на тръжни процедури и др. според изискванията на програмата и спецификата на проекта.

Подготовка и управление на проекти

При желание за съвместна работа, ние правим подробен анализ на възможностите за финансиране на бизнеса Ви. Предоставяме Ви необходимата информация за всички актуални и предстоящи програми за финансиране.

Разработване на проектно предложение, съдействие при подготовка на необходимата съпътстваща документация за кандидатстване, според изискванията на финансиращата програма.

Административно съдействие при изпълнение на проекта, включително изготвяне на отчети, подготовка на документация и съдействие за провеждане на тръжни процедури и др. според изискванията на програмата и спецификата на проекта.

  • Анализ
  • Разработване
  • Изпълнение