Реализирани проекти / суми по финансиране

EU Consult е изпълнител на редица проекти.