fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Техническа помощ

Техническа помощ

Разработване на стратегии за местно и регионално развитие, икономически анализи и др.;

Изготвяне на анализ разходи – ползи;

Изграждане на административен капацитет в публични организации.

  • Разработване на стратегии
  • Изготвяне на анализ разходи – ползи
  • Aдминистративен капацитет