fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Управленско консултиране

Управленско консултиране

Анализ на индустрията и секторите в икономичесkата област на компанията-възложител.

Бизнес планиране за Вашия бизнес. Разработка на бизнес план, проучвания и други.

Маркетингови проучвания и изготвяне на маркетингови стратегии за развитие на нови продукти.

Индустриални анализи
Инвестиционни анализи
Оценка и оптимизиране на процесите
Маркетингови проучвания