fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ВТОРА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ, МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА

Uncategorized @bg

Втората покана за набиране на проектни предложения по програма „Развитие на бизнеса, иновации, малки и средни предприятия“, приоритет „Иновации за зелена индустрия“, малка грантова схема, е отворена за кандидатстване.

Краен срок за кандидатстване – 24 Юни 2021 г., 13:00 ч.

Повече подробности можете да намерите на уеб сайта на Иновация Норвегия:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-for-proposals–green-industry-innovation-small-grant-scheme2/