fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

EU Consult в медиите

 • Финансиране за бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за 2019 г.

Статия в списание CIO, март 2019 г.

 • Наградика най-добрите ИТ компании за 2019 г.

Статия в списание Икономика, 7 Юни 2019 г.

 • Еврофинансиране за иновационни клъстери

Статия във в-к Капитал, 9 май 2019 г., Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт ООД

 • Финансиране за обучение на служители

Статия във в-к Капитал, 10 април 2019 г., Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт ООД

 • Еврофинансиране за разработване на иновации за бизнеса

Статия във в-к Капитал, 15 март 2017 г., Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт ООД.

 • Финансиране за транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж

Статия във в-к Капитал, 04 Януари 2017 г., Деница Николова , Управляващ партньор в ИЮ Консулт ООД.

Какво е новото при еврофинансирането на големи компании за енергийна ефективност

Статия във в-к Капитал, 30 ноември 2016 г., Деница Николова , Управляващ партньор в ИЮ Консулт ООД 

Компаниите могат да получат до 200 хил. евро за социални предприяти

Статия във в-к Капитал, 19 октомври 2016 г., Миглена Иванова , Управляващ партньор в ИЮ Консулт ООД

 • Бизнесът ще получи 80 млн. лв. за по-добри условия на труд

Статия във в-к Капитал, 6 януари 2016 г., Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт. 

 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – какво да очакваме

Статия в сп. Индустриални продукти и приложения, бр. 4 2014 г. с експертното съдействие на Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт – 

 • Оперативните програми в България през новия програмен период

Интервю за информационна агенция RIVVA.INFO с експертното съдействие на Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт 

 • Какво ще се финансира по новата програма за наука и образование

Статия във в. Капитал с експертното съдействие на Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт. 

 • Европейските средства 2014-2020 – рискове и препоръки

Интервю в телевизия: България Он Еър с експертното съдействие на Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт. 

 • Скоро бизнесът ще може да се възползва от новите схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси“

Статия във електронната медия: Project Media, с експертното съдействие на Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт.

ОПРЧР стартира още през м. Февруари

Статия в сп. Човешки ресурси, Брой 1/2015, с експертното съдействие на Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт. 

 • Кои са финансовите инструменти насърчаващи бизнеса към внедряване на ИТ

Интервю на 13-то издание на конференцията “Системи за управление на бизнеса”, с експертното съдействие на Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт. 

 • Европейски субсидии за технологична модернизация

Статия във сп. „Фондове, Програми, Проекти“ с експертното съдействие на Мария Христова, експерт Европейски проекти в ИЮ Консулт. 

 • В търсене на проблемите и решенията

Статия във в-к Капитал с експертното съдействие на Деница Николова, ръководител „Европейски проекти“ в ИЮ Консулт. 

 • Ключови фактори за успеха на стартиращ бизнес

Статия в сп. Твоят Бизнес с експертното съдействие на Мария Христова, експерт Европейски проекти в ИЮ Консулт.

Европейски субсидии за енергийна ефективност

Статия със в-к Капитал с експертното съдействие на Мария Христова, експерт Европейски проекти в ИЮ Консулт. 

 • Как да преодолеем трудностите при изпълнението на европроект – част 2

Статия във в-к Капитал с експертното съдействие на Мария Христова, експерт Европейски проекти в ИЮ Консулт. 

 • ОП „Конкурентоспособност“: Как да преодолеем трудностите при изпълнението на европроект – част 1

Статия във в-к Капитал с експертното съдействие на Мария Христова, експерт Европейски проекти в ИЮ Консулт. 

 • Екипът на Форем Консултинг ‘Европейски проекти’ се отделя в самостоятелна компания – ‘ИЮ Консулт’ ООД

Статия в сп. Машиностроене и електроника, бр. 02/2010.

Отново има субсидии за осигуряване на безопасни условия на труд

Статия във в-к Капитал с експертното съдействие на Деница Николова, ръководител „Европейски проекти“ в ИЮ Консулт. 

 • Работодателите могат да получат до 390 хил. лв. за транспорт на служителите си

Статия във в-к Капитал с експертното съдействие на Миглена Иванова, партньор и мениджър „Бизнес консултантски услуги“ в „ИЮ Консулт“ ООД.

Субсидии за наемане на безработни младежи

Статия във в-к Капитал с експертното съдействие на Миглена Иванова, партньор и мениджър „Бизнес консултантски услуги“ в „ИЮ Консулт“ ООД.

Деница Николова: За да бъде един европейски проект ефективен, фирмите трябва имат реалната необходимост от инвестицията и да обмислят добре всичко

Интервю с Деница Николова, ръководител „Европейски проекти“ в ИЮ Консулт за сп. CFO.

Сертифицирането по ISO 27 001 и ISO 20 000– заявка за лидерска позиция

Обзорна статия в idg.bg с експертното съдейстие на Деница Николова, ръководител „Европейски проекти“ в ИЮ Консулт