fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Дефинираната стратегия на ПМДР 2014-2020 г. ще се реализира чрез следните мерки:
 • ИНОВАЦИИ В РИБАРСТВОТО
 • НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА В РИБАРСТВОТО
 • ИНВЕСТИЦИИ НА БОРДА
 • ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ
 • ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОРСКОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ
 • ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ
 • РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ЛОДКОСТОЯНКИ
 • ИНОВАЦИИ В АКВАКУЛТУРАТА
 • ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ
 • НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В АКВАКУЛТУРАТА
 • УСЛУГИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
 • ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА ОТ АКВАКУЛТУРИ
 • МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА
 • ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВА И АКВАКУЛТУРИТЕ
 • КОНТРОЛ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
 • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 • ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
За повече информация: http://oprsr.government.bg