fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Team

Таня Цветкова

Старши консултант с повече от 10-годишен опит в предприсъединителни и оперативни програми на ЕС.

Стилияна Петрова

Младши консултант, с над 5 години опит в разработване и управление на проекти по Оперативните програми, в т.ч. по по ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Развитие Конкурентноспособността на българската икономика/ОП "Иновации и конкурентоспособност".

Деница Николова

Управляващ партньор и Мениджър "Европейски проекти" в ИЮ Консулт ООД.