fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ФОРУМ на тема: “МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

--, Икономика

На 24.10.2018 г. ИЮ Консулт ООД проведе ФОРУМ на тема: “МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ на 24.10.2018 г. в НДК, р-т ЛАУРА КЕТЪРИНГ. Форума предизвика широк обществен и медиен интерес и провокира редица въпроси в областта на младежкото предприемачеството и трудностите при стартиране на собствен бизнес в България. Форума представи 2 иновативни практики, които фирмата е реализирала с проект BG05M9OP001-4.001-0185-C01, Европейско партньорство за заетост и растеж по ОП Развитие на човешките ресурси. Практиките са свързани с Наръчник – методика за обучители и материали за обучаеми в сферата на младежкото предприемачество и Интернет сайт – платформа за свързане на бизнес и млади предприемачи. Беше представен и Сборник с проучени добри практики по предприемачество.