fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

13-та сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”

Uncategorized @bg

ИАНМСП ще стартира приемането на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 13-та сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” през месец юли.

Това стана ясно в рамките на заседание на УС на НИФ, като бе взето решение всички действия, свързани с кандидатстване, оценка, отчитане и последващ мониторинг на проектните предложения по 13-та конкурсна сесия на НИФ да се извършват чрез използване на платформата на Системата за управление на националните инвестиции /СУНИ/ към Министерски съвет.

Процесът по кандидатстването ще бъде адаптиран към СУНИ, с цел да се улеснят кандидатите, като ръководството НИФ информира, че тазгодишната сесия ще предостави значително по-облекчена процудера по кандидатстване благодарение на преработените по форма и съдържание фомуляри за подаване на проектни предложения. Наред с това са предвидени и редица други облекчения с цел осигуряване на по-лесен и широк достъп за кандидатстване и улеснение при последващо администриране на процеса.