fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Втори прием по програма „Иновации за зелена индустрия“ към Норвежкия финансов механизъм

Uncategorized @bg

Предстои да  бъде обявена  втора покана за набиране на проекти за грантово финансиране  по  програма „Иновации за зелена индустрия“, финансира от Норвежки финансов механизъм. Срокът за подаване на проектни предложения ще бъде до края на м. април.

Остатъчният ресурс  на програмата след първия прием е малко над 10 млн. евро. Минималната стойност на исканата помощ по проект е 200 хил. евро, а максималната – 1 млн. евро.

Допустими кандидати са всички категории предприятия  с приключени мин. 3 финансови години, като няма изискване за код на икономическа дейност.

При оценката на проектите ще се  присъждат  допълнителни точки за проектите, които са предвидили ефективно партньорство с норвежка организация. Няма да  се присъждат допълнителни точки за наличието на патент или полезен модел, свързан с иновацията, за чието подпомагане се кандидатства.

Програмата  ще финансира проекти, които водят до разработване и внедряване на иновативни зелени технологии/процеси/решения (трябва да бъдат нови за предприятието); пускане в продажба на зелени продукти или услуги (нови за пазара); създаване на зелени работни места като резултат от дейността.
Освен инвестиции в оборудване, материали и консумативи, допустимите разходи включват  възнаграждения за експерти , както и разходи за командировки.

Информация  за представящата процедура ще бъде публикувана на сайта на програмата: www.eeagrants.bg.