fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“ КЪМ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

Uncategorized @bg

Във връзка с извънредната ситуация  в страната  крайният срок за подаване на проектни предложения по програма  „Иновации за зелена индустрия“ към Норвежкия финансов механизъм се удължава до 30 септември 2020г.

Програмата  е с бюджет  10 061 000 евро и е насочена към финансиране на проекти в подкрепа на зелените иновации и  устойчивото бизнес развитие.

Допустими кандидати са, както малките и средните предприятия (МСП), така и големите предприятия. Няма ограничение по отношение на сектора, в който работят предприятията.

Повече информация може да бъде намерена на:  https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-business-development-innovation-and-smes/