fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Стартира кандидатстването по схемата 60/40 към Агенцията по заетостта

Uncategorized @bg

ИЮ Консулт ООД започва подготовка на документи на клиенти, желаещи да кандидатстват по тази процедура.

Всички работодатели в България, които са засегнати поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 имат право да получат компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието – в размер на 60% от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г.

Недопустими са само сектори: „Селско, горско и рибно стопанство“; „Финансови и застрахователни дейности“; „Държавно управление“; „Образование“; „Хуманно здравеопазване и социална работа“; „Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“; „Дейности на екстериториални организации и служби“.

Работодатели ще трябва да докажат, че имат намаление на приходите, както следва:

  • за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
  • за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Ще се изисква и списък на работниците, на които ще бъдат покривани част от възнагражденията от държавата.

Срокът за разглеждане на документите ще е до седем работни дни от датата на подаване.