fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Стартира прием на проекти по единадесета конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд

Други

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обяви  старта на Единадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд.

Кандидатите могат да  подават конкурсна документация от 17.08.2020 г. до 17,30ч. на 17.09.2020 г., включително по електронен път с електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 500 000 лв., а интензитета на помощта зависи от категорията на предприятието и дали проекта включва дейности за индутриални научни изследвания или експериментално развитие.
Максималният срок за реализацията на проектите  е до 18 месеца.

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените
научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са:
1. Информатика и ИКТ;
2. Мехатроника и чисти технологии;
3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;

Настоящата сесия ще подкрепи българските фирми с бюджет от над 5 млн. лв. ,като основна цел на Фонда е да насърчи научно-изследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на родния бизнес, като насърчава развитието на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги.

Пълна информация относно необходимите за кандидатстване документи и протичане на процедурата по кандидатстване ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?p=51148