fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Стартира пилотното издание на Ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги към малките и средните предприятия

Uncategorized @bg, ОП "Иновации и конкурентоспособност"

На  20 ноември, 2019 г. стратира процедурата по кандидатстване за Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Сесията по кандидатстване за включване като доставчик на ИКТ услуги  ще продължи до 18.00 часа на 20 декември, 2019 година.

След като бъдат избрани одобрените доставчици на ИКТ услуги ще бъдат публикувани и условията за кандидатстване за фирми ползватели на ваучерните услуги за информационни и комуникационни технологии.

Всички условия по кандидатстване от страна на доставчиците на ИКТ услуги, както и цялата информация относно проекта са налични на сайта на ИАНМСП тук.