fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Обявен прием на проекти по процедура Транснационални партньорства по ОП РЧР

Uncategorized @bg

Стартира процедурата „Транснационални партньорства“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с краен срок за кандидатстване 15 май.  Кандидатите задължително трябва да участват в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на Европейския съюз. Общият бюджет на процедурата е над 15 млн. лв. Допустими кандидати по различните приоритети са работодатели, неправителствени организации, органи на държавната и местната власт. Кандидатите могат да участват с проекти до 150 хил. лв като не се изисква самоучастие.

Целта на операцията е да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. Обменът между партньорите трябва да е в областта на пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд или изграждането на административен капацитет в тези области.Задължителни дейности по проектите са  организирането на семинари, работни дискусии и обучения за насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи.

Повече информация за новата процедура можете да намерите в секция Актуални програми