fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Обявен е втори прием по програма „Иновации за зелена индустрия“ към Норвежкия финансов механизъм

Uncategorized @bg

На 14 февруари 2020 г. Иновация Норвегия – оператор на програма „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ обяви втората покана за набиране на проектни предложения по компонент „Иновации за зелена индустрия“.

Общият бюджет на поканата е 10 061 000 евро и е насочена към финансиране на проекти в подкрепа на зелените иновации и  устойчивото бизнес развитие.

Допустими кандидати са, както малките и средните предприятия (МСП), така и големите предприятия. Няма ограничение по отношение на сектора, в който работят предприятията, а процедурата дава възможност за финансиране на мерки, които попадат в обхвата на няколко категории държавни помощи.

Повече информация може да бъде намерена на:  https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-business-development-innovation-and-smes/

Крайният срок за подаване на проектни предложения е: 4 юни 2020 г.

Предстои провеждане на информационни събития по места, като допълнително ще бъдат уточнени начален час и място на провеждане:

26 февруари – гр. Габрово;

6 март – гр. Благоевград;

12 март – гр. Сливен;

17 март – гр. Русе;

18 март – гр. Варна.