fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Предстои обявяване на две процедури за бизнеса

Други, ОП "Иновации и конкурентоспособност"
През м. Октомври 2020 г., се очаква обявяване на две процедури по ОПИК:
  1. Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 хил. лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 /текущи разходи -заплати, наеми, външни и т.н./, за малки предприятия с годишен оборот над 500 хил. лв. за 2019 г., с 20% спад в оборота през 2020 г.; 100% грантова помощ , 50 хил. лв. максимум;
  2. Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19 /за реорганизация и адаптиране на работните места или промени в бизнес процесите и моделите, вкл. софтуер за отдалечен достъп и т.н./ – ще допуска микро, малки и средни предприятия, осъществявали икономическа дейност през 2019 г.,100 % грант, Размер на помощта: 3000 лв. минимум, за мирко – до 15 000 лв., за малки до 30 000 лв., за средни до 75 000 лв..

За повече информация: За подкрепа за малки предприятия, Адаптиране на дейността на МСП