fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ИЮ Консулт разширява кръга на предлагани консултантски услуги

Други

От месец Октомври 2019 г., ИЮ Консулт разширява кръга на предлагани консултантски услуги и включва в портфолиото си услуги по съдействие за кредитиране от банки, както за юридически, така и за физически лица.

За бизнес клиенти:
– Услуги по договаряне на нов кредит, в т.ч.:
Подготовка на документация за кандидатстване за банков кредит;
Финансова и икономическа обосновка за определяне целта на кредита и структуриране на кредитната сделка;
Установяване на контакти с представители на съответните банки в страната и съдействие при провеждането на преговори по условията на финансирането;
Подготвяне на конкретни оферти от съответните банки за срокове, лихви, такси и  застраховки по кредитната сделка.
Договаряне на финансовите параметри по кредитната сделка със съответните банкови институции;
– Услуги по преструктуриране на съществуващ кредит
– Услуги по финансово управление на фирмата /на база месечен абонамент/

За физически лица: финансово консултиране за ипотечен/потребителски кредит от над 10 от най-големите банки в страната /с цел: спестяваме времето на клиента да обикаля по банковите офиси; ползване на допълни отстъпки и привилегии при структуриране на кредитната сделка; оптимизиране на сроковете за отпускане на кредита/.