fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Започва отпускането на гарантирани от ББР кредити в подкрепа на бизнеса

Uncategorized @bg

Стартира програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия чрез отпускане на кредити, гарантирани от Българска банка за развитие /ББР/ и обезпечени на 80% от нея.

В програмата могат да бъдат включени компании от всички сектори.

За да кандидатствате за кредит по нея, е достатъчно да отговаряте на едно от следните условия:

– спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.;

– неполучени вземания от клиенти;

– неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г.;

– отменени договори за износ и прекратени доставки от внос от началото на годината;

– затворени производствени съоръжения и офиси, и намаления на броя на заетите лица.

Кредитите, които търговските банки ще отпускат, са с максимален размер от 300 000 лв., като ББР ще покрива /обезпечава/ до 80% от тях. Банките сами ще определят минималния и максималния срок на погасяване, а гратисния период за новоотпуснатите заеми ще е до 3 години.

В програмата ще могат да бъдат включвани както нови кредити, така и съществуващи, но при условие, че фирмата изпитва затруднения при обслужването на заема след 31.12.2019 г. и не е изпадала в просрочие над 90 дни за последната година.

Ако имате интерес, Екипът на ИЮ Консулт може да подготви Вашите документи за кредит и да Ви съдейства за бързото му отпускане!