fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Blog

За да бъде един европейски проект ефективен, фирмите трябва да имат реалната необходимост от инвестицията и да обмислят добре всичко.

Пред аудиторията на 13-то издание на конференцията “Системи за управление на бизнеса”, в сесия І, с модератор Александър Захариев, търговски представител на Gartner в България и управляващ директор, Calisto Adriatic, Деница Николова направи своята презентация на тема: “Финансовите инструменти за насърчаване на…

Компаниите могат да получат до 200 хил. евро за социални предприятия.

Българските работодатели вече могат да кандидатстват за субсидии за създаване на социално предприятие, с което да подкрепят социалното включване на уязвими групи на пазара на труда чрез създаване на условия за тяхната професионална интеграция. Средствата се предоставят по процедура „Развитие…

Финансиране за транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж

В началото на 2017 г. Министерството на труда на социалната политика планира да обяви процедура за финансиране на проекти за транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“. Процедурата…