fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Таня Цветкова

Таня Цветкова

Старши консултант

Старши консултант с над 14 години опит в разработване, мониторинг и управление на проекти по Предприсъединителните програми (ФАР), Структурните фондове на ЕС (ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“) и други национални и донорски програми. Бакалавър “Предучилищна Педагогика” в СУ „Св. Климент Охридски“, Магистър по Икономика” от УНСС, Магистър по Публична администрация и “Управление на европейски проекти“ от Варненски свободен университет.

Свържете се с мен