fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Миглена Иванова

Миглена Иванова

Управляващ съдружник

Postal address

Ул. Фр. Жолио Кюри No 2А, ет. 3, aп. 6 София 1113

Social Profiles

Управляващ партньор и Мениджър „Бизнес консултантски услуги“ в ИЮ Консулт ООД. Миглена Иванова е един от първите сертифицирани кариерни консултанти в България по международната програма GCDF (Global Career Development Facilitator). Преминала е обучение за треньори по групово динамичен психотренинг и организационно поведение в Център за развитие «Топ-консулт». Придобила е мениджърските си умения от работата си в Кариерния център на Софийски университет, МAPP България, Хотел Хилтън София, К Консултинг ЕАД, Форем Консултинг България ООД. Има повече от 10 години опит в разработване, мониторинг и управление на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Развитие Конкурентноспособността на българската икономика/ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Участва като външен оценител в редица експертни и оценителни комисии към МТСП, МОН, Министерство на икономиката и др. Бакалавър по „Публична администрация“ и „Международни отношения“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по „Трудова и организационна психология“.

Свържете се с мен