fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Столична програма „Култура“ приема проекти

Други

Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2021 г.

Срокът за подаване на проекти е от 16 ноември до 16 декември 2020 г., включително.

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg.

В сесията могат да бъдат подавани проектни предложения за всички направления, с изключение на Направление 7: „Мобилност”, за коeто е определена отделна сесия, със срок за кандидатстване 14 април – 14 май 2021 г., след преценка на епидемиологичната ситуация.

  • Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук
  • Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2021 г. вижте тук
  • Документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2021 г. вижте тук

Post a comment