fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Стартира прием на проекти по Дванадесета конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд

Uncategorized @bg
От 10 август започва прием на проекти по Дванадесета конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд, подпомагаща разработване на иновации.
Краен срок за подаване на проекти е 10 септември.
Максимален размер на помощта е 500 000 лв.
Максималният интензитет на помощта се определя от категорията на предприятието и наличието на партньорство по проекта с друго предприятие или научно-изследователска организация, но може да е до 80% от допустимите разходи.
Програмата ще подпомага разработване и тестване на иновативни процеси, продукти или услуги в следните тематични области:
1. Информатика и ИКТ;
2. Мехатроника и чисти технологии;
3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;
Финансират се разходи за:
-възнаграждения за екипа по реализация /назначен на трудов договор/;
-материали и консумативи, необходими за разработване и тестване на иновацията;
-закупуване на активи, необходими за разработване и тестване на иновацията- на базата на начислени амортизационни вноски за срока на ползването им по проекта ;
-Разходи за външни услуги, необходими за разработване и тестване на иновацията;
-Разходи за командировки на членове на екипа във връзка с разработката.
За повече информация се свържете с нас на:
тел. +359 888 932046
или email: office@euconsult.bg