fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ ЗА ТУРОПЕРАТОРИ И/ ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ ЗА ТУРОПЕРАТОРИ И/ ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ

  • Обявяване на процедурата: 08 Февруари 2021 г.
  • Краен срок за прием на проекти: 14 дни след обявяване
  • Допустими бенефициенти: Туроператори и/или туристически агенти, които са регистрирани съгласно Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър; които имат сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за туризма, валидна към датата на подаване на заявлението и които към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение.
  • Цел на процедурата: компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г., произтичащи от отказали се от ваучери клиенти.
  • Процент на публичното съфинансиране: 100%
  • Максимален размер на финансиране: 4% от оборота  на туроператорите и туристическите агенти без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет.

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
4% от оборота

Краен срок за прием на проекти

14 дни след обявяване