fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ОП „Иновации и конкурентоспособност“- процедура „Развитие на иновационни клъстери“

ОП "Иновации и конкурентоспособност"- процедура „Развитие на иновационни клъстери“

  • Краен срок за прием на проекти: 26 октомври 2019 г.
  • Допустими бенефициенти: новосъздадени и съществуващи иновативни клъстери на територията на Р. България
  • Максимален процент на публичното съфинансиране:  до 80% в зависимост от режима на държавна помощ и спецификата на дейностите по проекта
  • Минимален и максимален размер на финансиране: 200 хил. лв. – 1,5 млн. лв.

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
1500000лв.

Краен срок за прием на проекти

26.10.2019