fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021, ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ”

НФМ - процедура "Иновации за зелена индустрия"

  • Краен срок за прием на проекти: 30.09.2020 г.
  • Допустими бенефициенти: съществуващи МСП и големи предприятия, с най-малко 3 години дейност
  • Съфинансиране:  от 25% до 85% в зависимост от режима на държавна помощ, категорията предприятие и региона на планиране;
  • Минимален и максимален размер на финансиране: 200 хил. евро – 1 млн. евро

За повече информация: ТУК

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
1000000евро

Краен срок за прием на проекти

30.09.2020