fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 хил. лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ОП "Иновации и конкурентоспособност" - процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 хил. лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  • Краен срок за прием на проекти: 15.03.2021г.
  • Допустими бенефициенти: Малки предприятия, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), които са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. и които са регистрирали спад поне 20% в оборота средно за три календарни месеци по избор в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същите месеци от 2019 г./2020г.
  • Цел на процедурата:осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
  • Процент на публичното съфинансиране: 100%
  • Размер на финансиране: до 50 000 лв.

За повече информация: ТУК

Максимален процент на публичното съфинансиране

от общия размер на допустимите разходи
50000лв.

Краен срок

15.03.2021