fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

ОТВОРЕНА Е ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОКУСНАТА ОБЛАСТ „ТЕХНОЛОГИИ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО“

Uncategorized @bg

Втората процедура за набиране на проектни предложения по фокусната област „Технологии на благосъстоянието“ в рамките на Програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и подкрепа на МСП“ е отворена.

Поканата предлага финансиране на проекти, предложени от български предприятия в споменатата област. Очакваният резултат от проектите, предмет на финансиране по настоящата процедура, е повишена конкурентоспособност на българските предприятия в рамките на фокусна област „Технологии на благосъстоянието“ под формата на ръст на оборота и нетната оперативна печалба.

Целевата група на Програмата са български предприятия от частния сектор (малки и средни предприятия и големи компании).

Програмата се стреми също така да стимулира и развива сътрудничество на проектно ниво между компании / организации от България и Норвегия.

За повече информация, моля посетете Интернет страницата на Програмата .

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/news-list/new-welfare-technology-calls-in-bulgaria/