fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Нова държавна помощ за туроператори в размер на 6 млн. лв.

Uncategorized @bg
Министерски съвет прие постановление за определяне на реда и условията за отпускане на държавна помощ за туроператори в размер на 6 млн. лв.
Помощта ще бъде разпределена на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 10 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот без ДДС през 2020 г. и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г.
Администратор на държавната помощ съгласно чл. 9 от Закона за държавните помощи е министърът на туризма. Кандидатстването и оценяването на проектните предложения за получаването на помощ ще се осъществява в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Това е трета нова схема в подкрепа на туристическия сектор само в мандата на настоящия служебен кабинет. Предстои нотифициране на схемата от Европейската комисия.