fbpx

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Blog

Какво е новото при еврофинансирането на големи компании за енергийна ефективност

До края на декември се очаква да бъде обявен прием на проекти по дългоочакваната схема „Енергийна ефективност в големи предприятия“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, чийто общ бюджет е 50 млн. евро. В предишния програмен период интересът към този…

Бизнесът ще получи 80 млн. лв. за по-добри условия на труд.

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ беше първата официално одобрена за нoвия програмен период oт Eвропейската комисия още през 2014 г. Тя е насочена към постигане на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. С…