Структурни фондове

ISO

Обявена е процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Обявена е процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия", с краен срок за прием на проекти - 20.12.2011 г.  

Интензитетът на помощта отново е 70 % за микро и малки предприятия и 60% за средни предприятия.  Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти в зависимост от категорията на предприятието-кандидат са както следва:

 

 

 

Категория

          предприятие

 

Размер на помощта

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

Минимален размер на помощта при кандидатстване

100 000 лв.

200 000 лв.

300 000 лв.

Максимален размер на помощта

500 000 лв.

1 000 000 лв.

2 000 000 лв.

 

Кандидатите трябва да имат минимум 3 приключени финансови години и реализирани нетни приходи от продажби за предходната година както следва:

Категория предприятие

Нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2010 г.)

Микро предприятия

≥ 200 000 лева.

Малки предприятия

≥ 400 000 лева.

Средни предприятия

≥ 1 000 000 лева.

 За повече информация: тук

Created by: noavis