Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

В началото на ноември стартира нов прием по горските мерки от ПРСР

20.10.2010

От 3 ноември до 3 декември 2010 г. ще се приемат проекти по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Актуални обучения през м. февруари 2011

03.02.2011

ИЮ Консулт организира три еднодневни практически обучения, свързани с актуални европейски програми.

МЗХ публикува новата национална програма за пчеларство 2011-2013г.

30.09.2010

Публикувана е новата програма за пчеларство 2011-2013

От 1 октомври стартира схема за младежки платени стажове

30.09.2010

Процедура, която ще дава възможност на младежи да придобият стаж по специалността си, ще бъде открита по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Проектът “Ново начало – от образование към заетост” по схемата, ще стартира с набиране на заявки от работодатели в реалния сектор на икономиката. Младежите също подават заявления за включване в бюрата по труда в страната.

ЕК влага 780 млн. евро по 7ма рамкова програма за изследвания в областта на информационните технологии

30.09.2010

Европейската комисия ще отпусне над 780 млн. евро за финансиране на предложения за изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) по линия на рамковите програми на ЕС за научни изследвания.

Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове обсъди и прие междинния доклад за усвояването на еврофондовете за 2010 г.

03.09.2010

На 1 септември се проведе заседание на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, на което беше обсъден и приет междинен доклад за усвояването на еврофондовете за 2010 г.

Страница 59 / 62
Created by: noavis