Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Покана за представяне на проектни предложения по програма "Младежта в действие"

18.08.2010

Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура на ЕК публикува покана за представяне на предложения към Програма "Младежта в действие" по действие 4.1 — Подкрепа за организации на европейско равнище в сферата на младежта. Целта на настоящата покана е да предостави подкрепа на организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в сферата на младежта, като реализира цели от общ европейски интерес, отговарящи на целите на програмата „Младежта в действие“.

Стартира приемът на проекти по винарската програма за 2010-2011 г.

05.08.2010

Лозарите и винопроизводителите вече могат да кандидатстват за финансиране по Националната програма за подпомагане на лозаро- винарския сектор в България по бюджет 2010-2011 г.

Представители на БАКЕП и управляващият орган на ОПРЧР обсъдиха актуални проблеми кандидатстването и изпълнението на проекти по оперативната програма

22.07.2010

На 16.07.2010 г. нашата колежка Деница Николова-Член на УС на БАКЕП и Ръководител на работна група на консултантите по ОПРЧР и Красимир Кириаков- Председател на Българската асоциация на консултантите европейски проекти, проведоха среща с представители на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Холдингов фонд по европейската инициатива JESSICA ще финансира общински проекти по ОП Ррегионално развитие с 33 млн. евро

21.07.2010

Министерски съвет одобри на днешното си заседание проекта на Финансово споразумение между правителството на България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за създаване на Холдингов фонд по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA). Реалното изпълнение на инициативата у нас ще започне след подписване и влизане в сила на споразумението, уточниха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Конференцията на архитектите в България , организирана с водещото участие на ИЮ Консулт, представи акуални теми и проблеми, свързани с усвояването на европейските фондове

07.07.2010

На 6 юли 2010 с организационното съдействие и участието на ИЮ Консулт се проведе конференция на тема: „Мястото на архитектите и проектантите в повишаването на усвояемостта на европейските фондове и реализирането на качествени и устойчиви проекти в България”, организирана от Камарата на архитектите в България и Съюз на архитектите в България.

Две нови фази на схемите за квалификация и обучение на заети и безработни лица

23.06.2010

На 1 юли т.г. ще бъде дадено началото на две нови фази на схемите за квалификация и обучение на заети и безработни лица по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Страница 57 / 59
Created by: noavis