Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Европейската комисия издаде ръководство за изграждане на вятърните централи

04.11.2010

Ръководство, подготвено от експертен екип на Европейската комисия, трябва да помогне на инвеститорите да планират своите ВЕИ проектите така, че да не безпокоят застрашените видове, обитаващи зоните, включени в "Натура 2000" или защитените територии, съобщи онлайн изданието EuroActiv.

Актуални възможности за финансиране на проекти на общински администрации

29.10.2010

За нуждите на общинските администрации екипът на EU Consult изготви наръчник с полезна информация за актуалните възможности за финансиране по европейските програми.

Обявена е покана за проектни предложения за за международно сътрудничество между университети по програма "Темпус IV".

21.10.2010

Обявена е покана за проектни предложения за "Реформа във висшето образование посредством международно университетско сътрудничество" по програма "Темпус IV".

В началото на ноември стартира нов прием по горските мерки от ПРСР

20.10.2010

От 3 ноември до 3 декември 2010 г. ще се приемат проекти по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Актуални обучения през м. февруари 2011

03.02.2011

ИЮ Консулт организира три еднодневни практически обучения, свързани с актуални европейски програми.

МЗХ публикува новата национална програма за пчеларство 2011-2013г.

30.09.2010

Публикувана е новата програма за пчеларство 2011-2013

Страница 57 / 61
Created by: noavis