Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Индикативен график за прием на заявления за кандидатстване по ПРСР

11.02.2011

p> От 14 март 2011 г. започва прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година. Първият прием ще бъде за проекти по 121 мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” в частта за гарантираните бюджети по мярката.

Удължен е срокът за подаване на предложения по приоритет 4.2 на ОП Конкурентоспособност "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия"

20.01.2011

ИАНМСП обяви, че срокът за подаване на предложения от страна на браншовите съюзи и асоциации по приоритет 4.2 към ОП Конкурентоспособност 'Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия, е удължен до 26 януари 2011г.

Нови схеми по ОП Конкурентоспособност

16.12.2010

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г. планира обявяването на няколко открити процедури за подбор на проекти, с очакван прием на проекти януари - март 2011 г.

Осем нови схеми, насочени към пазара на труда, стартират през 2011 г.

03.12.2010

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” утвърди 8 нови схеми в сферата на пазара на труда, които трябва да стартират през 2011 г. Шест от тях са в подкрепа на бизнеса и заетите лица.

Опростяват правилата за изпълнение на европроекти с промени в ПМС No 55

10.11.2010

От правителствeната информационна служба оповестиха промените в Постановление №55 на Министерския съвет от 2007 г, с които се опростяват процедурите по изпълнението на европроекти.

Предстоящи процедури за финансиране на бизнеса по ОП Конкурентоспособност през 2011 г.

09.11.2010

На 25 и 26 ноември 2010 г. ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Предстои да бъде одобрена Индикативната годишна програма за предстоящите през 2011 г. операции, както и да бъдат приети критериите за избор по конкретни операции.

Страница 56 / 61
Created by: noavis