Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Прекратени са две процедури по ОП РЧР 2014-2020 в процес на оценка

06.07.2017

Публикувани са резултатите от оценка на проектни предложения по процедура №BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия"

05.07.2017

Изменена процедура за подбор на проекти „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

03.07.2017

Стартира дългоочакваната процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

29.06.2017

През 2017 г. по ОПДУ ще бъдат отворени седем процедури за кандидатстване на стойност 35,5 млн. лв.

23.06.2017

Промени по условията на предстоящият прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка на земеделски продукти“

21.06.2017

Страница 5 / 60
Created by: noavis