Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 г.

18.08.2017

Стартира отново процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество”

10.08.2017

Прием на проекти по една от прекратените процедури по ОП Развитие на човешките ресурси

31.07.2017

От днес се приемат проекти по Столична програма „Култура” за 2018 г.

17.07.2017

Участие в първото заседание на Обществения съвет (ОС) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ).

13.07.2017

Агенцията по заетостта стартира две нови мерки за финансиране на работни места

13.07.2017

Страница 4 / 61
Created by: noavis