Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Обявена е процедура за подбор на проекти: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

22.11.2017

Годишeн форум на БАКЕП на тема „Постигаме ли междинните цели по европейските програми“

17.10.2017

Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОПИК

29.09.2017

Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОПРЧР

29.09.2017

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството

27.09.2017

Фондът на фондовете започва процедура за инвестиции в стартиращи предприятия

19.09.2017

Страница 4 / 62
Created by: noavis