Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Публикувани са резултатите от оценка на проектни предложения по процедура №BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия"

05.07.2017

Изменена процедура за подбор на проекти „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

03.07.2017

Стартира дългоочакваната процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

29.06.2017

През 2017 г. по ОПДУ ще бъдат отворени седем процедури за кандидатстване на стойност 35,5 млн. лв.

23.06.2017

Промени по условията на предстоящият прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка на земеделски продукти“

21.06.2017

Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”

14.06.2017

Страница 4 / 59
Created by: noavis