Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОПРЧР

29.09.2017

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството

27.09.2017

Фондът на фондовете започва процедура за инвестиции в стартиращи предприятия

19.09.2017

Отворен е приемът по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от ПМДР

28.08.2017

Първи проект за ИЮ Консулт като бенефициент

21.08.2017

Министерският съвет утвърди Плана за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот

18.08.2017

Страница 3 / 61
Created by: noavis