Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Проект “Екологично възпитание на децата- фактор за устойчиво развитие”

08.11.2018

Заключителна пресконференция по проект на ИЮ Консулт

30.10.2018

Oбществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

24.10.2018

ФОРУМ на тема: “МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

24.10.2018

УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

26.09.2018

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

31.08.2018

Страница 1 / 62
Created by: noavis