Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Кога ще се изплаща безвъзмездната помощ?

Кога ще се изплаща безвъзмездната помощ – веднага след одобрението на проекта, т.е. преди да започне неговото реализиране или след като той е осъществен?

По оперативните програми, фирмите, чиито проекти са одобрени, могат да получат авансово до 50% от одобрената безвъзмездната помощ. Останалите средства се изплащат на етапи. За целта фирмите трябва да отчетат извършените по проекта разходи със съответните разходооправдателни документи.

Не могат да се финансират разходи, направени преди одобрение на проекта, извън допустимите по някои програми разходи, свързани с подготовка на проекта.

Created by: noavis