Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Индикативни годишни работни програми 2017

Индикативна годишна работна програма 2017 г. по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Индикативна годишна работна програма 2017 г. по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Индикативна годишна програма за мерките, по които ще се приемат проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за 2017г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ОП ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2017-ТА ГОДИНА

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 за 2017г.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 2014-2020 за 2017г.

 

 

Created by: noavis