Онлайн Запитване

Клъстер на Малките и средни износители

През август 2016г. се учреди Клъстер на малките и средни износители. Сдружението включва експортно ориентирани малки и средни предприятия от високотехнологични сектори и си поставя следните цели:

- Създаване на мрежа от и партньорства между експортно ориентирани високотехнологични малки и средни предприятия в България, както и научно-изследователски организации;

-  Подпомагане и стимулиране развитието на международните пазарни позиции на българските малки и средни предприятия.

Основните услуги, до които имат достъп членовете на клъстера са:

Клъстерът включва фирми от областта на обработка на метали, машиностроене и ИКТ и услуги.

Фирми учредители:

Членове:

 

Ползите за участниците в клъстера включват размяна на знания и технологии, комбиниране на производствени мощности за изпълнение на по-големи или по-комплексни доставки, съвместен маркетинг на чужди пазари с цел по-голяма конкурентоспособност.

Клъстерът е отворен за нови членове, експортно ориентирани производствени предприятия  които имат интерес да се включат.

Годишен отчет за 2017г. може да намерите ТУК.

Created by: noavis