Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Заявка за обучение

Индикативни годишни програми за общини за 2017 г.

Индикативна годишна работна програма 2017 г. по ОП "Добро управление"
Индикативна годишна работна програма 2017 г. по ОП "Околна среда"
Индикативна годишна работна програма 2017 г. по ОП "Региони в растеж"
 
 
Created by: noavis