Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Заявка за обучение

ОП "Иновации и кокурентоспособност"- процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“

  1. Придобиване на ДМА
  2. Придобиване на ДНА
  3. Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството
  4. Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР 

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

                     35 %

Created by: noavis